Planowana Konferencja ma charakter naukowo-dydaktyczny. Jej celem jest przede wszystkim wymiana wiedzy, idei badawczych oraz wyników badań wśród naukowców zajmujących się problematyką nieruchomości, inwestycji, finansów i rozwoju lokalnego, ale również wymiana doświadczeń dydaktycznych w zakresie kształcenia na studiach wyższych obejmujących problematykę nieruchomości i inwestycji. Konferencja będzie obejmowała trzy zasadnicze obszary tematyczne:

    1. Inwestycje – m.in. przygotowanie i zarządzanie projektami inwestycyjnymi, ocena i ryzyko  projektów inwestycyjnych, finansowanie inwestycji, inwestycje deweloperskie;
    2. Nieruchomości – m.in. gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami, rynek nieruchomości, wycena nieruchomości, inwestycje w nieruchomości, rewitalizacja nieruchomości;
    3. Zagadnienia dydaktyczne – m.in. koncepcje i praktyki nauczania w obszarze nieruchomości i inwestycji na studiach wyższych, kształcenie specjalistów w zakresie gospodarowania nieruchomościami i inwestowania, pożądane efekty kształcenia akademickiego w obszarze nieruchomości i inwestycji.

Ponadto, planowana jest organizacja specjalnych sesji tematycznych dopasowanych do aktualnych trendów rynkowych i potrzeb uczestników rynku nieruchomości.

 

Konferencja jest znakomitą okazją do poszerzenia horyzontów naukowych, jak i integracji środowiska akademickiego. Uczestnicy Konferencji będą mieli możliwość prezentacji wyników badań w formie wystąpień oraz publikacji artykułów naukowych w „Świecie Nieruchomości” lub w formie rozdziału w jubileuszowej monografii naukowej.

Zaproszenie na Konferencję kierowane jest do przedstawicieli ośrodków naukowo-dydaktycznych zajmujących się szeroko pojętą tematyką gospodarowania nieruchomościami, ale również przyjaciół i współpracowników Szanownych Jubilatów.

Organizatorem konferencji jest Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na czele Rady Naukowej Konferencji stanął prof. dr hab. Adam Nalepka, a przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego została dr Katarzyna Kania. Wszelkie aktualne informacje organizacyjne dotyczące Konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.nieruchomosci2021.uek.krakow.pl.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, konferencja odbędzie się w tzw. trybie hybrydowym, łączącym tradycyjną formę spotkań w sali konferencyjnej z uczestnictwem online.

 

 

Autor tekstu: Małgorzata Uhruska

(Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego)