Projekt, który w tym roku, a dokładnie w dniach 25-26 listopada, doczeka się szóstej edycji i odbędzie się w trybie hybrydowym.

W ramach konferencji goście, którymi są studenci, mają okazję wysłuchać prelekcji przedstawicieli firm na temat działań społecznie odpowiedzialnych realizowanych w ich firmach.

Wykłady odbędą się w trybie hybrydowym: https://tiny.pl/9c77p

Drugą częścią wydarzenia jest sekcja studencka, na której to właśnie studenci wcielą się w rolę prezenterów przedstawiając swój referat.

Trzecia część to warsztaty, dzięki którym wiedza zdobyta na szkoleniu przeniesie się na praktykę. Dzięki szkoleniom, uczestnicy mają możliwość dokładniejszego zapoznania się z wybranym aspektem społecznej odpowiedzialności biznesu.

W ramach tego wydarzenia prowadzą również portal internetowy – Odpowiedzialny przemysł (zaglądnijcie na stronę www.odpowiedzialny.com), na którym zamieszczają artykuły dotyczące produktów i projektów firm najlepiej raportujących. Całość wydarzenia trwa w tym roku dwa dni i umożliwia zdobycie ogromnej wiedzy od ludzi, którzy społeczną odpowiedzialnością biznesu zajmują się na co dzień w swojej pracy.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie!  Link do wydarzenia poniżej.

https://fb.me/e/1jI2p4Mlm