Chór Polskiego Radia także postanowił wziąć udział w jubileuszowej rozmowie o polskim romantyzmie i przygotował niezwykły koncert „Do słów”, będący muzyczną próbą ukazania szerokiego wachlarza idei wyrażonych w poezji polskich romantyków oraz ich następców.

Chór Polskiego Radia we współpracy ze znakomitymi kompozytorami muzyki najnowszej wypełnia w ten sposób zauważalną lukę w polskiej kulturze, polegającą na znikomej liczbie muzycznych opracowań tej poetyckiej tradycji na wykonania chóralne. Zespół zaprezentuje najpiękniejsze kompozycje polskiej twórczości chóralnej: Pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego – przypomniane w 140 rocznicę urodzin kompozytora (1882-1937) oraz skomponowane w tym samym wieku Pieśni kurpiowskie Romana Maciejewskiego (1910-1998). Pierwszą część koncertu dopełnią dzieła sakralne Krzysztofa Pendereckiego.

W drugiej części koncertu usłyszymy kompozycje czterech polskich kompozytorów

zaproszonych do udziału w tym projekcie: Joanny Wnuk-Nazarowej, Pawła Łukaszewskiego, Piotra Tabakiernika oraz Szymona Godziemby-Trytka, którzy mierzą się z „Sonetami krymskimi” Adama Mickiewicza, poezją Cypriana Kamila Norwida i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Dopełnia je kompozycja Joanny Wnuk-Nazarowej do poezji Bolesława Leśmiana, która pojawia się w tym zestawieniu nieprzypadkowo. Wszakże formacja kulturowa Młodej Polski, której przedstawicielem był Leśmian manifestowała konieczność zwrotu ku romantycznej tradycji, a przede wszystkim ku twórczości Adama Mickiewicza. Nie bez powodu Leśmian w szczególny sposób umiłował sobie tradycję ballady („Dusiołek”,

„Dziewczyna”), z właściwym jej repertuarem bohaterów fantastycznych, przedstawianych w aurze tajemnicy, na pograniczu jawy i snu.

Program:

Szymon Godziemba-Trytek, Sonety krymskie

Piotr Tabakiernik, niebieska linia

Joanna Wnuk-Nazarowa, Dziewczyna na 12 głosów i obój do słów B. Leśmiana

****

Karol Szymanowski, Pieśni kurpiowskie

Roman Maciejewski, Pieśni kurpiowskie

Krzysztof Penderecki, O Gloriosa Virginum

Krzysztof Penderecki, Missa brevis

 

Wykonawcy:

Karolina Stalmachowska – obój

Krzysztof Barczewski – krotale

Chór Polskiego Radia

Maria Piotrowska-Bogalecka – dyrygent

 

Koncert Chóru Polskiego Radia został zrealizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Chór Polskiego Radia-Kraków ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego