Orkiestrę oraz Chór Filharmonii Krakowskiej poprowadzi José Miguel Perez-Sierra, zaś partie solowe wykonają: Fan Zhou – Armida, Michele Angelini – Rinaldo, Moisés Marin jako Ubaldo, Goffredo, Chuan Wang w partiach Carla i Eustazia, Patrick Kabongo jako Gernando oraz Jusung Gabriel Park jako Idraotte i Astarotte.


Bohaterka poematu Torquata Tassa Jerozolima wyzwolona, czarodziejka Armida, stała się inspiracją wielu kompozytorów – Claudia Monteverdiego, Jean-Baptiste’a Lully’ego, Christopha Willibalda Glucka czy Georga Fridricha Haendla, ale także Gioacchina Rossiniego, który romansowej historii Armidy osadzonej w realiach II wyprawy krzyżowej do Jerozolimy poświęcił trzyaktową operę niepozbawioną fantastycznych wątków i postaci. W historii miłości Armidy do rycerza Rinalda, pełnej walk i krwi, wplecione są też czarowne postaci niewinnych nimf, smoków i zaklęć. Fantastyczną tematykę podjął Rossini ulegając naciskom swojego impresario. Dzieło napisane zostało na otwarcie odbudowanego po spaleniu Teatro San Carlo w Neapolu. „Pomimo baśniowego libretta i niezwykle pomysłowej scenografii, konserwatywnie nastawiona publiczność przyjęła operę dość chłodno. Wśród zarzutów, które padały pod adresem twórców Armidy, znalazły się pretensje o porzucenie sprawdzonych schematów, nieco za nowoczesną jak na tamte czasy, niespokojną harmonikę i zbyt statyczne libretto” – czytamy w tekście Doroty Staszewskiej. „Kurtyna opadła przy ogólnym milczeniu, (…) a zwolennicy Rossiniego krokiem ociężałym i powolnym wyszli, zamyśleni, z teatru” – pisał dziennikarz Nuovo Osservatore Veneto po prawykonaniu w 1817 roku. Problemów wykonawczych nastręcza również wyjątkowej trudności wirtuozowska partia Armidy – głównie z tego powodu Armida nie cieszy się zbyt wielką popularnością wśród teatrów operowych i wykonana została do tej pory niewiele razy. Warto jednak nadmienić, iż wspaniałą kreację tytułowej bohaterki stworzyła w 1952 roku we Florencji największa śpiewaczka wszechczasów – Maria Callas.

ROF od swej pierwszej edycji w 2019 roku ustanowił włoskiego geniusza stylu belcanto – Gioacchino Rossiniego – głównym artystą, wokół którego i na którym opiera się koncepcja szerszego pokazania muzyki i jej ponadczasowych zależności. Jednym z ważniejszych celów, jakie przyświecają organizatorom, jest przywracanie kulturze zapomnianych dzieł, stąd w programie znalazły się dzieła mało znane melomanom lub wręcz nigdy jeszcze w Polsce nie wystawiane. Festiwal adresowany jest do zróżnicowanej pokoleniowo publiczności i w swojej nadrzędnej idei chce przekonać szerokie audytorium, że kultura wysoka jest niezbędna dla współczesnego człowieka, a odkrywanie jej walorów poprzez eksponowanie międzynarodowych konotacji muzycznych i odkrywanie artystów nieznanych bądź zapomnianych, ten cel tylko wzmacnia.

Royal Opera Festival to wydarzenie cykliczne, organizowane od 2019 roku, a od ubiegłej edycji opiera się na współpracy Stowarzyszenia Passionart – głównego organizatora i pomysłodawcy festiwalu, z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie oraz z Belcanto Opera Festival. Rossini in Wildabad (Niemcy).

 

Partner główny: Województwo Małopolskie

Organizator festiwalu: Stowarzyszenie Passionart

Współorganizator: Filharmonia im.  K. Szymanowskiego w Krakowie,

Partnerzy: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

          Instytut Kultury Włoskiej w Krakowie