Część wyników będzie udostępniana w trybie on-line na specjalnie utworzonej mapie Wydarzenia. Uniwersytet Śląski w Katowicach będący współorganizatorem Wydarzenia, szczególnie zaangażowanym w część naukowo-badawczą zapewnia specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz kompetencje interdyscyplinarnej grupy naukowców: hydrologów, chemików i biologów.  Uzyskane wyniki posłużą między innymi do zdefiniowania potrzeb i wyzwań dotyczących czystej Wisły promując jej znaczenie dla prozdrowotnej rekreacji i sportu.
Wszystkie zadania są realizowane wspólnie przez Fundację Why Not i Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To pierwsza tego typu wyprawa w historii.

Z  dr hab. Andrzejem Woźnicą, dyrektorem Ślaskiego Centrum Wody rozmawiała Ewa Szkurłat