Demiurg - biografia Adma Michnika

„Roman Graczyk nie pisze z pozycji ani „przeciw Michnikowi”, ani „za Michnikiem”, lecz z pozycji „o Michniku” - pisze Wydawca książki. Nie wyklucza to jego pozytywnych ani negatywnych ocen [..] Przedstawia wyraziste poglądy Adama Michnika i mechanizmy tworzenia ideowych biegunów sceny politycznej.

Książka ukazuje potężną i wpływową osobowość, kogoś, kto ma ambicje budowania nie tylko sceny politycznej, ale i meblowania głów polskiej inteligencji.”

 

"Próbowałem w tej książce - pisze Roman Graczyk - odpowiedzieć na pytanie, jakie są głębokie dyspozycje ideowe ojca założyciela „GW”. Wiadomo, że Michnik zerwał z marksizmem już w młodości, w czym nader pomocne były po-Marcowy wyrok i więzienie. Andrzej Paczkowski w tekście opublikowanym w 2006 roku zwrócił jednak uwagę na stałą – mimo tego zerwania – predylekcję Michnika do środowisk postmarksistowskich, od wczesnych lat 70., poprzez Nowy ewolucjonizm (1976) i Takie czasy. Rzecz o kompromisie (1985): W istocie Michnikowi bliżej było do reformatorskich komunistów (nawet jeśli byli w swych chęciach niezbyt wiarygodni) niż do spadkobierców tradycyjnej prawicy, nie tylko w jej skrajnym wydaniu. […] Istotne jest to, że Michnik od dawna upatrywał szans na zmianę sytuacji w Polsce i sytuacji Polski w działaniach stopniowych i z udziałem jakiejś części komunistycznych elit.  Jeśli ta analiza jest trafna, to wybory polityczne Adama Michnika po 1989 roku aż tak bardzo nie dziwią – chociaż wielu wciąż mogą martwić.”

 

(„Mój kłopot z Michnikiem” w: „Demiurg”- biografia Adama Michnika”. Zona Zero 2021)