O Dzidziannie z Barbarą Faron - autorką książki "Jak przetrwać w zabobonnym Krakowie" - rozmawiał Bartłomiej Bujas