Długie karmienie piersią lub mlekiem kobiecym jest wyborem mamy i dziecka. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6 miesiąca życia, oraz kontynuację karmienia do ukończenia drugiego roku życia i dłużej przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających.
 
Kompleksowy raport przygotowany przez Centrum Nauki o Laktacji w 2018 roku wskazuje, że pomoc w przystawieniu do piersi dziecka uzyskało prawie 43% kobiet rodzących siłami natury. Jeśli chodzi o kobiety rodzące przez cięcie cesarskie, taką pomoc uzyskała zaledwie ¼ respondentek. W sumi onad 3 tys. kobiet kobiet wypełniło ankietę dotyczącą opieki, jaką otrzymały podczas pobytu na oddziale położniczym od pielęgiarki- położnej.
 
Z raportu Centrum Nauki o Laktacji wynika jeszcze jeden wniosek: większość mam – 63% była zachęcana do karmienia piersią przez położne na oddziale, niemniej jeśli chodzi o szczegółowość i merytorykę samego instruktażu przystawiania do piersi, niestety niespena 40 % mam oceniało instruktaż jako pobieżny, 26% mam w ogóle nie zostało poinstruowanych jak przystawiać dziecko, a ponad ¼ nie otrzymała żadnej praktycznej informacji na temat pozycji do karmienia.
 
Joanna Gąska
Obserwuj autorkę na Twitterze