Józef Raczek inspiracje czerpał z obrazów i rysunków Nikifora, czyli jednego z najwybitniejszych przedstawicieli sztuki naiwnej na świecie. Malarz współpracował też z innymi twórcami, np. z Marią Wnęk. To z kolei malarka należąca do najwybitniejszych przedstawicieli artystów z kręgu art brut w Polsce.