Konstruktorzy w ramach koła naukowego otrzymali grant rektorski i pieniądze  na pracę nad systemami wizyjnymi, po to by rozwijać modele lokalizacji na podstawie kamer bez wykorzystania łączności GPS.