"Wzrost zainteresowania Carrem można częściowo tłumaczyć faktem , że jest on uważany za prekursora nauki o stosunkach międzynarodowych jako odrębnej dziedziny. Powrót do Carra nie ma jednak wymiaru wyłącznie historycznego, wręcz przeciwnie - recnzenci jego dorobku zgodnie podkreślają uniwersalność i aktualność myśli. "Zasadnicze tezy które E.H. Carr wyłożył w "Kryzysie dwudziestolecia..." , są tak samo aktualne dziś jak w mrocznej dekadzie lat 30 XX wieku" - stwierdza John Mearsheimer. "Kryzys dwudziestolecia ..." jest jedną z tych książek, które nigdy się nie dezaktualizują " - pisze Barry Buzan, emerytowany profesor London School of Economics. "Przenikliwa argumentacja Carra powinna stać w centrum naszych rozważań o świecie XXI wieku i towarzyszyć poszukiwaniu odpowiedzi na jego wyzwania" - wzywał irlandzki badacz stosunków międzynarodowych Fred Halliday. "Pora na wznowienie "Kryzysu dwudziestolecia.." jako podstawy  do przemyślenia problemu porządku światowego w czasach tak trudnych i niepewnych" - konkluduje Robert Cox, emerytowany profesor Uniwersytetu Yorku w Kanadzie. Mamy zatem do czynienia z książką niewątpliwie ważną, która jednak ( podobnie jak jej autor) pozostaje w Polsce niemal kompletnie ( poza wąskim gronem akademickim) nieznana...."

 J.Sadkiewicz "Tragizm polityki między narodami " (fragment) w: E.H.Carr "Kryzys dwudziestolecia 1919 - 1939" Universitas 2022)