W obecnie stosowanej klasyfikacji chorób, uzależnienia behawioralne zaliczane są do zaburzeń nawyków i popędów. Ich specyficzną cechą jest to, że pacjenci dotknięci uzależnieniami behawioralnymi nie są w stanie opanować potrzeby ich powtarzania. Utrudnieniem staje się fakt, że o ile można unikać zażywania środków psychoaktywnych po podjęciu leczenia, to nie da się uniknąć takich zachowań, jak jedzenie czy kupowanie. Jak więc poradzić sobie z uzależnieniem behawioralnym, jak je rozpoznać i jak leczyć? Odpowiedzi szuka Wioletta Gawlik w rozmowie z Agnieszką Dudą - specjalistką psychoterapii uzależnień z Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień oraz Iwoną Kołodziejczyk - psycholożką, psychoterapeutką, superwizorką psychoterapii uzależnień.

https://kstu.pl/krakowskie-centrum-terapii-uzaleznien/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień (NZOZ KCTU) zostało utworzone w 2000 r.
Po wejściu z ustawy o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011r. KCTU stało się przesiębiorstwem leczniczym KSTU – aktualnie o nazwie Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień.

KCTU udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym dla osób uzależnionych oraz ich rodzin.

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień
ul. Wielicka 73
30-552 Kraków
tel:  12 425 57 47