Dzięki wczesnemu wykryciu  uszkodzenia roślin oraz natychmiastowej biostymulacji można uniknąć   stosowania chemicznych środków ochrony lub ograniczyć ją do niezbędnego minimum.Technologia "HUGO" pomoże rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin podczas suszy,  skraca też okres wegetacji  roślin późno dojrzewających (np. soi). Pozwoli również zmniejszyć koszty, zwiększyć wydajność upraw rolniczych, a jednocześnie ograniczyć uodparnianie się patogenów na środki ochrony roślin.
Produkt otrzymał wyróżnienie w konkursie "Polski Produkt Przyszłości" organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Z dr Tomaszem Czechem, dyrektorem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat