Narzędzie z okresu górnego paleolitu - jeden z najstarszych przykładów tego typu przedmiotów odkrytych na ziemiach polskich, został poddany badaniu tomografem komputerowym. Wykonano je na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH w Krakowie we współpracy z zespołem z Katedry Prahistorii, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zastosowanie mikrotomografii umożliwiło  zobrazowanie przekrojów poszczególnych śladów pouderzeniowych. Dzięki temu było możliwe uzyskanie ich pełnej charakterystyki, a także poznanie głębokości oraz kształtu. Na podstawie skaningu laserowego udało się częściowo odtworzyć geometrię fragmentu poroża. Znalezisko stanowi jeden z najstarszych przykładów tego typu przedmiotów odkrytych na ziemiach polskich.
Z Grzegorzem Kaczmarczykiem  z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie rozmawiała Ewa Szkurłat