"Jak na ostrzeżenia, które do nas docierały, było bardzo spokojnie. Odnotowaliśmy pojedyncze połamane drzewa, które spadały na posesje, a w trzech przypadkach na zabudowania gospodarcze w niewielkim stopniu je uszkadzając. W powiecie krakowskim odnotowaliśmy 11 takich interwencji, a w powiecie miechowskim cztery.

Pod szczególnym nadzorem są obozy harcerskie odbywające się pod namiotami, których w Małopolsce obecnie odbywa się sześć. Jeden z takich obozów w Porębie Spytkowskiej został prewencyjnie ewakuowany, ale bez udziału straży pożarnej. 17 osób z tego obozu przeniosło się w bezpieczne miejsce. Nie było potrzeby przenoszenia innych obozów odbywających się pod namiotami.