Analiza ostatnich wyników mapy hałasu wykazuje, że w Tarnowie nadal na pierwszym miejscu jest ruch komunikacyjny. Nie są to już jednak wartości tak duże jak jeszcze kilka lat temu. Pomogły remonty dróg, wymiana taboru autobusowego, a także to, że po tarnowskich ulicach porusza się coraz więcej nowoczesnych, mniej hałaśliwych, samochodów.

- Coraz większym problemem w zakresie hałasu zaczynają być zupełnie inne źródła. Związane jest to głównie z obiektami handlowymi, gdzie urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze powodują hałas, zwłaszcza w nocy - przekonuje Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska tarnowskiego magistratu.

W takich przypadkach urzędnicy podejmują działania związane z decyzjami nakładanymi na właścicieli, zmierzającymi do ograniczenia hałasu klimatyzatorów.

Długotrwały wpływ hałasu na człowieka to nie tylko ryzyko uszkodzenia słuchu, ale też rosnący poziom irytacji, czy wręcz spadki w efektywności pracy, które zostały udowodnione badaniami lekarskimi.