Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek podkreśla, że inkasent, który do tej pory w słońcu i deszczu musiał pobierać opłaty za parkowanie nie zostanie zwolniony. Jego zadaniem będzie m.in. sprawdzanie obowiązku posiadania za szybą blankietu opłaty za postój. Ten kosztuje złotówkę za pierwszą godzinę, a za drugą i trzecią sukcesywnie po 20 groszy więcej. Opłaty obowiązują wyłącznie za postój na samej płycie Rynku w Tuchowie. Parkowanie na ulicach przyległych jest bezpłatne.