Mural przedstawiający Jana Szczepanika można oglądać na ścianie budynku widocznego od ulicy ks. Sitko w Tarnowie - na wprost Akademii Nauk Stosowanych. Malowidło powstało z inicjatywy Zespołu Szkół Ogólnokształących i Technicznych, którym partonuje genialny wynalazca, ale też fundacji Szczepanika przy wsparciu Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie oraz rad osiedli Starówka i Piaskówka. Malowidło można oglądać przy ulicy ks. Sitki.