Obniżka obciążeń podatkowych na paliwa wejdzie w życie 20 grudnia. Akcyza, właśnie na paliwa, ma spaść do minimalnego, dopuszczalnego w Unii Europejskiej poziomu. Obniżka ma obowiązywać przez 5 miesięcy. Od 1 stycznia ma zostać zawieszony podatek od sprzedaży detalicznej, a także opłata emisyjna. Może to przełożyć się na spadek cen na stacjach paliw o 20-30 groszy na litrze.

Gaz do ogrzewania będzie opodatkowany niższą stawką VAT przez 3 miesiące, począwszy od stycznia 2022. Zamiast obecnych 23 procent, będzie to 8 procent.

Akcyza na energię elektryczną ma spaść do zera z obecnych 5 złotych za megawatogodzinę. Z 23 procent do 5 procent ma spaść VAT na energię elektryczną. Obniżka ma obowiązywać do marca.

Nie chcemy oszczędzać kosztem obywateli; pokazujemy sprawcze państwo, państwo w działaniu. Dlatego przez okres trwania tej podwyższonej inflacji robimy jeszcze jedno działanie ważne dla postrzegania Polski przez rynki finansowe – doprowadzimy do zaoszczędzenia środków przez administrację publiczną

– powiedział premier Mateusz Morawiecki w czwartek.

Z zapowiedzi premiera wynika, że w 2022 r. ograniczone zostanie tworzenie nowych, dotąd nieplanowanych etatów czy urzędów. Jeśli pojawi się konieczność wzmocnienia kadrowego, to będzie się odbywać ono na zasadzie etat za etat. Rząd zamierza także doprowadzić do przeglądu wszystkich wydatków publicznych pod kątem ich efektywności. Poza tym premier zapowiedział również ograniczenie finansowania programów w ramach już istniejących funduszy celowe.

Te działania mają dać – jak wynikało z informacji przedstawionej podczas konferencji prasowej – oszczędności rzędu 3-5 mld zł.

Chcę powiedzieć, że będziemy reagować elastycznie. Niektóre działania są obliczone na trzy miesiące, inne na pięć miesięcy. Mają one pomóc przez te najtrudniejsze miesiące zimowe, gdy spodziewamy się podwyższonej inflacji

– stwierdził premier.

Morawiecki zapowiedział, że będzie występował na forum UE o dodatkowe instrumenty, które będą mogły zamortyzować wzrost cen.

Będziemy blokować te działania, które mogą doprowadzić do dalszej zwyżki energii elektrycznej

– dodał premier.

Rząd chce też wprowadzić dodatek osłonowy, związany z rosnącymi cenami żywności. Premier zastrzegł, że z powodu zasad unijnych, rząd nie może wprowadzić zerowej stawki VAT na artykuły żywnościowe. Dodał, że jeżeli Komisja Europejska wyrazi taką zgodę, rząd wprowadzi odpowiednią zmianę. Na razie, zamiast takiego rozwiązania, będzie wprowadzony dodatek osłonowy, wypłacany w 2 ratach w 2022 roku,  zgodnie z kryterium dochodowym i będzie wynosił dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 złotych - 400 zł, 600 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych, 850 złotych dla 4-5 osobowych i powyżej 6-osobowych 1150 złotych przy dochodach na osobę 1500 złotych miesięcznie. Do dodatku będzie uprawnione 5,2 mln gospodarstw domowych.

Premier Morawiecki podkreślił, że obecny wzrost cen wynika m.in. z wyższych cen ropy i gazu importowanych do Polski, a także z powodu rosnących kosztów emisji CO2, wynikających z mechanizmu wprowadzonego przez Unię Europejską. Dodał, że Polska będzie blokować działania unijne, które będą przekładać się na wzrost kosztów energii.

Szef rządu dodał, że wszelkie działania antyinflacyjne będą prowadzone elastycznie.