Jest to związane z wejściem w życie przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji, a także sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że rejestr uzupełniony o dane o ciąży to mniejsze ryzyko, że kobieta przyjmie leki niewskazane w ciąży na przykład w sytuacji nagłej, ratowania życia.

Dane z Systemu Informacji Medycznej trafiają na Internetowe Konto Pacjenta, dostęp do nich mają lekarz i pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, a także ratownik medyczny.