Krótkie uzasadnienie, bez podania kwot, przedstawił przewodniczący rady Krzysztof Głuc. "Przedstawiony został projekt ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta miasta Nowego Sącza, zarówno w części wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, jak i dodatku specjalnego. Macie państwo uzasadnienie w treści" - mówił.

Przegłosowana podwyżka oznacza trzykrotny wzrost pensji prezydenta Ludomira Handzla, która dziś wynosi ok 5 tysięcy 700 zł miesięcznie.