Zaawansowanie prac na budowanej DK47 Rdzawka – Nowy Targ  to 69,5%.  Zostało już wykonanych  96% podpór wiaduktów i konstrukcji, a także 61% robót drogowych oraz  odwodnienia, instalacji sanitarnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych.