Młodzież nie jest zainteresowana szkołą, pomimo corocznego planu rekrutacyjnego. W tej chwili w liceum jest ostatni rocznik - klasa czwarta zakończy edukację w kwietniu 2023 roku.

Wszystko wskazuje więc na to, że na początku przyszłego roku na sesji rady Powiatu Nowosądeckiego pojawi się wniosek o zamknięcie placówki. Jeśli radni wyrażą pozytywną opinię w tej sprawie, konieczna będzie jeszcze zgoda Małopolskiego Kuratora Oświaty.