Tamtejsza rada miasta zdecydowała właśnie o dekomunizacji ulic. Na Olkuską przemianowano ulice Władimira Majakowskiego – słynnego rosyjskiego pisarza i propagandzisty, a także autora antypolskich plakatów propagandowych z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Mer miasta w piśmie do władz Olkusza podziękował też za pomoc. "Dzięki Waszemu wsparciu Niżynowi udało się uniknąć katastrofy humanitarnej, pomóc najsłabszym grupom mieszkańców naszego miasta, a także Siłom Zbrojnym Ukrainy i Obrony Terytorialnej" – pisze Oleksandr Kodola.

Pod koniec lipca oficjalna delegacja Niżyna odwiedziła Olkusz. Wówczas władze obu miast podpisały list intencyjny na rzecz zacieśnienia współpracy.