Ks. Józef Tischner, którego 90. rocznica urodzin przypadała w tym roku, był nie tylko kapelanem Solidarności – jego kazania wygłoszone na I Zjeździe NSZZ „Solidarność” weszły w skład oficjalnych dokumentów Związku – był przede wszystkim autorem Etyki solidarności, wyjątkowego dzieła, w którym jako jedyny myśliciel starał się dostrzec i odsłonić w ówczesnych doświadczeniach ich niezwykły etyczny sens. Już w wolnej Polsce, na początku lat 90-tych, Tischner pisał, że chwila, w której my Polacy zapomnielibyśmy o solidarności, byłaby chwilą naszego duchowego samobójstwa.
I właśnie refleksji nad ideą solidarności organizatorzy Dni  poświęcili temat jubileuszowej edycji. 

Stałą pozycją Dni jest prestiżowy wykład Colloquia Tischneriana. W roku 2021 wygłosi go prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, wybitna filozof niemiecka, zajmująca się myślą społeczną i religijną, autorka znakomitego dzieła Wybaczyć niewybaczalne.  Prof. Gerl-Falkovitz weźmie także udział w dyskusji „Solidarność kobiet” – poświęconej nie tylko roli kobiet w ruchu Solidarności, ale i szczególnemu udziałowi, czy wręcz misji kobiet w praktycznym krzewieniu postawy solidarności.

Drugi najważniejszy punkt każdych Dni Tischnerowskich to Jaskinia Filozofów, wieczorna debata nad najbardziej istotnymi kwestiami współczesnego świata. W tym roku oprócz gościa głównego do wezmą w niej udział znakomici myśliciele, którzy w latach poprzednich wygłosili, jako goście honorowi, wykład z cyklu Colloquia Tischneriana. Są to prof. Chantal Delsol – francuska filozof polityki i dyrektor Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu. Rocco Buttiglione – włoski filozof, prawnik i polityk. Głównym tematem debaty będzie temat solidarności widziany oczami ludzi Zachodu.

Podczas Dni odbędzie się również głośna lektura Etyki solidarności, wybrane fragmenty przeczyta wybitny aktor Adam Woronowicz. Stały punkt programu to również pokaz dokumentów filmowych prowadzony przez biografa Tischnera i kierownika archiwum IMJT Wojciecha Bonowicza. W tym roku obejmie on nie tylko fragmenty archiwaliów, ale i najnowszy film ubiegłorocznej laureatki Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera – Mariny Hulii: Wszyscy wszystko zjedli.


Tradycją Dni jest wieczorne spotkanie dyskusyjne w ramach Otwartego Forum Filozoficznego OFF Tischner, podczas którego uczestnicy spotkań mogą podzielić się refleksjami związanymi z tematem przewodnim Dni Tischnerowskich oraz wziąć udział w dyskusjach moderowanych przez filozofów z IMJT. Spotkania odbędą się  w siedzibie Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

20.DNI TISCHNEROWSKIE
Kraków, 13 – 15 października 2021 roku

Temat przewodni:
„SOLIDARNOŚĆ JEST JESZCZE PRZED NAMI”

13 PAŹDZIERNIKA / ŚRODA

godz. 18.00 Kolegiata św. Anny, ul. św. Anny 13

MSZA ŚWIĘTA
w intencji księdza prof. Józefa Tischnera

14 PAŹDZIERNIKA / CZWARTEK


godz. 11.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
COLLOQUIA TISCHNERIANA – wykład
KTO MOŻE WYBACZAĆ HISTORYCZNE WINY?
Prof. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

tłumaczenie symultaniczne

godz. 13.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24
SOLIDARNOŚĆ KOBIET - dyskusja
uczestnicy: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Janina Ochojska, Marta Titaniec, Anna Miler

prowadzenie: Joanna Barcik i Maria Karolczak
tłumaczenie symultaniczne

godz. 18.00 Aula Duża Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
JASKINIA FILOZOFÓW – dyskusja „Solidarność jest jeszcze przed nami"
uczestnicy: Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Chantal Delsol, Rocco Buttiglione

prowadzenie: Wojciech Bonowicz i Zbigniew Stawrowski

tłumaczenie symultaniczne

15 PAŹDZIERNIKA / PIĄTEK

godz. 11.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

PRZESZŁOŚĆ WCIĄŻ DAJE DO MYŚLENIA - debata

uczestnicy: Elżbieta Ciżewska-Martyńska, Piotr Czekierda, Paweł Rojek

prowadzenie: Jan Maciejewski

godz. 13.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

SOLIDARNOŚĆ, MIŁOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ – wykład

Zbigniew Stawrowski

godz. 14.00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24

SOLIDARNOŚĆ - NIEDOKOŃCZONY PROJEKT - debata
uczestnicy: Mirosława Grabowska, Dariusz Gawin, Zbigniew Stawrowski

prowadzenie: Aleksandra Głos

godz. 17.00 Collegium Witkowskiego UJ, Aula im. Ks. Tischnera, ul. Gołębia 13

CZYTAMY TISCHNERA

Adam Woronowicz przeczyta fragment książki Józefa Tischnera Etyka solidarności
rozmowę z udziałem publiczności poprowadzą: Paweł Rojek i Wojciech Bonowicz

godz. 18.30 Scena im. St. Wyspiańskiego AST, ul. Straszewskiego 22

TISCHNER NA EKRANIE
pokaz archiwaliów IMJT

oraz filmu Wszyscy wszystko zjedli Kamila Witkowskiego i ubiegłorocznej laureatki Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera Mariny Hulii

prowadzenie: Wojciech Bonowicz

godz. 20:00 Instytut Myśli Józefa Tischnera, ul. Sławkowska 14
OFF TISCHNER / Otwarte Forum Filozoficzne

prowadzenie: Maria Karolczak

4–15 października skwer przed Collegim Novum

WYSTAWA PLAKATÓW z okazji jubileuszowych 20 Dni TischerowskichRozmowa o Dniach Tischnerowskich  w Kole Kultury we środę 13 października  o 22.05 mat. pras/JD