"Dzięki waszej aktywności łańcuch pokoleń będzie miał następne ogniwo" – podkreślił podczas uroczystości prezes IPN Jarosław Szarek. 
"Świadek Historii" to wyróżnienie honorowe dla instytucji, organizacji i osób szczególnie zasłużonych dla upamiętniania historii narodu oraz wspierających IPN w działalności edukacyjnej i naukowej.

Uhonorowane dziś podczas gali w Muzeum Archeologicznym w Krakowie osoby - wyróżniono w ubiegłym roku.