- Bezpośrednim punktem odniesienia tej wielogłosowej ekspozycji jest twórczość Tadeusza Kantora, a w szczególności jego dzieł poświęconych tematowi trudnej pamięci i traum przeszłości - zaprasza kurator Kamil Kuitkowski.

Czasowa wystawa zbiorowa realizowana jest przez Roberta Kuśmirowskiego z udziałem mniej lub bardziej znanych krakowskiej widowni artystów – Marka Chlandy, Andrzeja Dudka Dürera, Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza, Jana Gryki, Mikołaja Smoczyńskiego, Macieja Świeszewskiego i Daniela Zagórskiego. Swój udział w wystawie podkreślą podczas wernisażu, w trakcie którego goście Cricoteki staną się świadkami wydarzeń performatywnych, stanowiących integralną część ekspozycji.

Robert Kuśmirowski, to performer, autor instalacji, obiektów, fotografii, rysunków. Związany z Fundacją Galerii Foksal w Warszawie, Johnen Galerie w Berlinie, Guido Costa Projects w Turynie. Laureat Paszportów "Polityki" i Dorocznej Nagrody MKiDN w dziedzinie Sztuk Wizualnych oraz wielu innych nagród. Większość jego prac oparta jest na rekonstrukcji i kopiowaniu starych przedmiotów, dokumentów, fotografii, a raczej tworzeniu ich łudząco podobnych imitacji. Zazwyczaj nie mają one swego określonego pierwowzoru, a jedynie przywołują kulturę materialną pewnej epoki. W ten sposób Kuśmirowski odwołuje się do pamięci, historii i nostalgii, jaka towarzyszy kulturze wizualnej z odległej i nieco bliższej przeszłości powoli znikającej pod kolejnymi warstwami.