Wodociągi Miasta Krakowa wieczorem 14 sierpnia otrzymały informację, m.in. od właściciela Zbiornika Dobczyckiego PGW Wody Polskie, że pod numer 112 wpłynęło zgłoszenie o zauważonych kilka dni temu śniętych rybach w Zbiorniku Dobczyckim - największym ujęciu wody dla Krakowa.

"Natychmiast podjęto działania mające na celu sprawdzenie zgłoszenia. Zbiornik Dobczycki został sprawdzony przez służby Wodociągów Miasta Krakowa S.A., a także przez jednostki straży pożarnej z Myślenic oraz policję wodną. Po zweryfikowaniu w terenie informacja okazała się nieprawdziwa" - przekazała we wtorek PAP Monika Kupnicka z Wodociągów Miasta Krakowa.

W związku z zanieczyszczeniem Odry, ale i z wyłowieniem w weekend ok. 350 śniętych ryb ze stawu na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w Krakowie, Wodociągi otrzymywały pojedyncze zapytania telefoniczne i za pośrednictwem mediów społecznościowych o jakość uzdatnianej wody.

"Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszelkie wymagania prawne. Stosowane procesy uzdatniania zapewniają jej najwyższą jakość, a ciągły monitoring potwierdza jej pełne bezpieczeństwo" – poinformowały Wodociągi Miasta Krakowa.

W ramach krakowskiego systemu zaopatrzenia funkcjonują cztery niezależne zakłady uzdatniania, a woda pobierana jest z ujęć: rzeka Sanka – Zakład Uzdatniania Wody Bielan; rzeka Dłubnia i studnie głębinowe w Mistrzejowicach – Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia; rzeka Rudawa – Zakład Uzdatniania Wody Rudawa; zbiornik wodny w Dobczycach – Zakład Uzdatniania Wody Raba.

"Wydajność zakładów w stosunku do obecnego zapotrzebowania mieszkańców naszego miasta na wodę pitną, jest nie tylko całkowicie wystarczająca, ale nawet dwukrotnie przekracza codzienne zużycie. Dodatkowe bezpieczeństwo zaopatrzenia zapewnia zapas wody uzdatnionej zgromadzony w zbiornikach o łącznej pojemności 310 tys. m sześc." – podała spółka.

Jak podkreśliła, stan zasobów wodnych oraz jakość wody ujmowanej są systematycznie monitorowane i badane.

"Nie obserwuje się negatywnego wpływu na krakowski system zaopatrzenia w wodę okresów charakteryzujących się deficytem opadów i występowaniem suszy" – zaznaczono w komunikacie.

Wodociągi Miasta Krakowa podkreśliły, że angażują wiele sił i środków tworząc, a następnie nadzorując strefy ochronne wokół ujęć na rzekach: Sanka, Dłubnia, Rudawa oraz najważniejszego rezerwuaru – zbiornika wodnego w Dobczycach.

Kontrolę jakości wody prowadzi akredytowane Centralne Laboratorium i bada parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, wykonując miesięcznie ok. 6,5 tys. badań. Jakość wody jest też codziennie kontrolowana przez służby laboratoryjne w zakładach uzdatniania wody oraz pomiary online w stacjach wczesnego ostrzegania. Parametry wody są również regularnie kontrolowane przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną.