Czy istnieje jakaś cecha charakterystyczna, która sprawia, że każde miasto na świecie jest wyjątkowe i nie do pomylenia z innym miejscem? Okazuje się, że są to mikroorganizmy. Każde miasto ma niepowtarzalny mikrobiologiczny "odcisk palca". Dziś w 50 miastach na całym świecie, także w Krakowie, wolontariusze będą zbierać takie próbki  z miejsc publicznych. Inicjatorem i koordynatorem krakowskich edycji akcji jest dr hab. inż. Paweł Łabaj, lider Grupy Badawczej Bioinformatyki z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem współzałożyciel stowarzyszenia MetaSUB Europe. Rozmawia Marzena Florkowska.

WIĘCEJ  O  PROJEKCIE

https://mcb.uj.edu.pl/pl_PL/glowna/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_vciMmSW1J8Fa/26904801/151067862;

https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/151073967