"Kierunki z zakresu nauk społecznych. Przede wszystkim z administracji, ale myślę, że też z zakresu studiów współpracy międzynarodowej, stosunków międzynarodowych" - mówi Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

"Dopełnienie merytoryki, praktyki to tak naprawdę najlepsza oferta dla studenta, który kończy dany kierunek do tego, aby wchodzić w dorosłość, ale także być może zachęcenia go do tego, aby wybrał służbę w administracji rządowej lub innej" - dodaje wojewoda małopolski, Łukasz Kmita.

Praktyki rozpoczną się w semestrze letnim.

Obecnie na Uniwersytecie Pedagogicznym uczy się blisko 14 tysięcy studentów na około 60 kierunkach.