"W tę przestrzeń tak pełną znaków zostały wprowadzone rzeźby Stanisława Cukra. Artystę  interesuje człowiek… W swoich dziełach stara się dobrać najlepszą technikę i  formułę rzeźbiarską do wyrażenia swoich odczuć i przemyśleń, stara się o doskonałą jedność formy i treści umiejętnie korzystając z wielowiekowej tradycji rzeźby w brązie tak by zainteresowany, otwarty odbiorca odczytał, odczuł i zrozumiał przekaz Artysty ubogacając się duchowo.” - pisze o wystawie jej kurator Robert Wolak.

Stanisław Cukier urodził się w 1954 roku w Zakopanem. W 1976 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara  w Zakopanem. W latach 1976-1981 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby. W 1981 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni profesor Zofii Demkowskiej. W latach 1981-1986 pracował jako wykładowca na Wydziale Rzeźby w katedrze medalierstwa i małej formy rzeźbiarskiej w ASP w Warszawie. Od 1982 roku jest członkiem FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille). Od 1987 roku mieszka z rodziną w Zakopanem. W latach 1994 - 2019 pełnił funkcję  dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara.