To nie pierwszy protest mieszkańców gminy Mogilany i innych gmin, przez które mogłaby przebiegać rozbudowana S7. Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przedstawiła łącznie sześć różnych korytarzy możliwego przebiegu nowej drogi. Wszystkie zostały oprotestowane.