III etap -  zamknięta zostanie prawa jezdnia autostrady A4 w kierunku Rzeszowa.

Ruch poprowadzony zostanie lewą jezdnią w kierunku Krakowa, w układzie pasów ruchu: 2 w kierunku Krakowa oraz 1 w kierunku Rzeszowa. Obowiązujące prędkości wynosić będą: 60km/h oraz 80 km/h w kierunku Rzeszowa i 80 km/h w kierunku Krakowa. Remontowany odcinek znajduje się od km 431+500 do 434+000.

W ramach prac remontowych wykonawca ma przeprowadzić: remont nawierzchni jezdni, chodników, izolacji przeciwwodnej, ścianek zaplecznych, dylatacji, łożysk obiektów oraz wykonać rozpory żelbetowe na poziomie fundamentów przyczółków. W pierwszej kolejności prace koncentrują się na jezdni wiaduktów, następnie kontynuowane będą od spodu obiektu, ale ta część robót nie będzie już miała wpływu na ruch pojazdów. Będzie się odbywał normalnie, dwoma jezdniami i dwoma pasami. Całkowite zakończenie wszystkich robót planowane jest na 13 sierpnia 2021 r. 

Umowa z wykonawcą, firmą Nowak-Mosty z Dąbrowy Górniczej podpisana została 15.04.2021 r. Koszt prac wyniesie prawie 1 mln 190 tys. zł.