Firmę ukarano za opóźnienia w płatnościach podwykonawcom na budowach dróg i autostrad w Polsce. Według urzędu tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 roku firma nie uregulowała w terminie 858 faktur wobec 255 kontrahentów na łączną kwotę ponad 61 mln złotych. Średnia długość opóźnienia wynosiła 18 dni, ale pojedyncze zaległości były znacznie dłuższe, wynosiły nawet 119 dni.