Czasami określani są mianem „haktywistów”. Ich dewiza to: Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy Legionem. Nie przebaczamy. Nie zapominamy. Spodziewajcie się nas. Kojarzeni są także z hasłem: Obywatele nie powinni bać się swoich rządów. Rządy powinny bać się swoich obywateli.