Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, prowadzona przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego, to ogólnopolska baza zawierająca informacje, które mogą pomóc w szybszej i skuteczniejszej walce ze smogiem i ubóstwem energetycznym. Jej celem jest stworzenie ogólnopolskiej bazy danych inwentaryzacyjnych o rodzaju ogrzewania poszczególnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Utworzenie ewidencji zostało powiązane z wprowadzanymi zmianami w funkcjonującym Programie “Stop Smog”. Inspiracją do stworzenia ewidencji była prowadzona od 2017 roku w Małopolsce baza inwentaryzacji ogrzewania budynków.

Dzięki bazie pozyskamy szczegółowe informacje o tym, jakie są źródła niskiej emisji, ile jeszcze pozostało kotłów niespełniających wymogów uchwał antysmogowych i które z nich powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności.

Ważne jest więc, aby dane zostały przesłane do bazy jak najszybciej. Dzięki temu będzie znana skala zjawiska, jakim jest korzystanie z kotłów pozaklasowych, oraz gdzie w pierwszej kolejności takie kotły należy wymieniać. Baza pozwoli także oszacować, jakie przygotować środki finansowe, aby pomóc mieszkańcom w wymianie kopciuchów.

Warto pamiętać o tym, że wpis do ewidencji to nie tylko dobra wola mieszkańca. Każdy właściciel i zarządca domu lub mieszkania ma ustawowy obowiązek przekazać do bazy informacje o tym, jakiego pieca używa w swoim gospodarstwie domowym.

Możemy to zrobić przez internet, albo wypełniając papierowy wniosek i zanosząc go do właściwego urzędu gminy, w której znajduje się budynek. Na zgłoszenie się do ewidencji mamy czas do końca czerwca 2022 roku. W przypadku nowo zainstalowanych urządzeń grzewczych termin ten jest o wiele krótszy i wynosi 14 dni od uruchomienia instalacji.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

Nie czekajmy więc do ostatniej chwili, wpiszmy się do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków już dziś!