Czym są centra logistyczne?

Jaka jest definicja centrum logistycznego? To obiekt, w którym realizowane są takie usługi jak przyjmowanie towaru, jego magazynowanie, dalszy rozdział oraz wydawanie. Lista pełnionych przez niego funkcji różni się w zależności od rodzaju i charakteru infrastruktury. Może być znacznie dłuższa i obejmować dodatkowe procesy logistyczne.

Do infrastruktury logistycznej zalicza się między innymi magazyny, parkingi, platformy przeładunkowe, budynki biurowe, posterunki celne itp. Celem podmiotu gospodarczego, który nimi dysponuje, jest świadczenie organizacjom komercyjnym i publicznym różnych usług z zakresu logistyki.

Czym różni się centrum logistyczne od magazynu logistycznego?

Choć centrum logistyczne często utożsamiane jest z magazynem logistycznym, oba te pojęcia zasadniczo się różnią. Pierwsze z nich odnosi się do podmiotu świadczącego szeroki zakres usług zabezpieczający jak największą liczbę operacji w całym łańcuchu dostaw. Drugie natomiast dotyczy obiektu zajmującego się wyłącznie przyjmowaniem, kompletacją, składowaniem i wydawaniem towarów. Magazyn logistyczny należy więc uznać za termin zdecydowanie węższy niż centrum logistyczne.

Jak funkcjonuje centrum logistyczne?

Centra logistyczne lokalizowane są najczęściej w pobliżu dużych ośrodków miejskich, u zbiegu ważnych dróg krajowych lub autostrad. Pomaga to w optymalizacji i redukcji kosztów, a także przyspiesza wysyłkę towarów do mniejszych magazynów. Aby zapewnić swoim klientom pełną funkcjonalność procesów, w ramach jednego obiektu grupuje się podmioty świadczące różne usługi logistyczne. Wspierają one na przykład obsługę celną, magazynowanie, spedycję czy transport intermodalny.

Jakie funkcje pełnią centra logistyczne?

W zależności od rodzaju każde centrum logistyczne może pełnić nieco inne funkcje. Podstawowe usługi dzieli się na stricte logistyczne, dodatkowe i pomocnicze. W tej głównej grupie wymienić należy przede wszystkim:

- magazynowanie,

- transport,

- zarządzanie stanami magazynowymi,

- kompletację i pakowanie zamówień,

- obsługę zwrotów i wymian,

- przeładunek towarów.

Za dodatkowe zadania centrów logistycznych uznaje się natomiast:

- obsługę celną i ubezpieczenia,

- spedycję,

- wynajem opakowań transportowych (kontenerów, palet itd.),

- usługi informatyczne,

- marketing.

Kategoria pomocniczych funkcji centrów logistycznych może obejmować z kolei:

- usługi związane z serwisem floty transportowej,

- gastronomię,

- zarządzanie parkingiem,

- rachunkowość

- itp.

Jakie są rodzaje centrów logistycznych?

Obiekty logistyczne klasyfikuje się przede wszystkim pod kątem zasięgu oddziaływania. Zgodnie z tym kryterium, wyróżnić można 3 rodzaje tego typu podmiotów:

- Międzynarodowe centra logistyczne – cechują się zazwyczaj bardzo dużą powierzchnią (100 – 150 ha) i szerokim zasięgiem (nawet 800 km). Posiadają zaawansowane systemy informatyczne i pełnią wiele zróżnicowanych funkcji.

- Regionalne centra logistyczne – oferują nieco węższy zakres usług logistycznych i dysponują znacznie mniejszą powierzchnią (20 – 50 ha). Zasięg ich oddziaływania wynosi około 50 – 80 km, co czyni z nich pośrednie ogniwo w całym łańcuchu.

- Lokalne centra logistyczne – stanowią zazwyczaj ogniwa końcowe w łańcuchach logistycznych. Zajmują niewielką powierzchnię (5 – 10 ha), a zasięgiem obejmują nie więcej niż 10 km.

Warto pamiętać, że firmy logistyczne można sklasyfikować również pod kątem innych kryteriów, takich jak choćby branża, w której się specjalizują, czy rodzaj obsługiwanych przez nie towarów. Istotny wydaje się także podział na centra intermodalne i nieintermodalne. W tych pierwszych przepływ towarów obejmuje przeładunki pomiędzy różnymi środkami transportu, a w tych drugich odbywa się tylko w obrębie jednego ich rodzaju.

Co wpływa na lokalizacje centrów logistycznych?

Centra logistyczne powinny powstawać w miejscach, które sprzyjają szybkiej wymianie towarów i informacji. Lokalizowane są więc zwłaszcza w okolicach dużych skupisk ludzkich, a także w pobliżu rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak lotniska, porty morskie, dworce towarowe i inne.

Nie bez znaczenia dla lokalizacji tego typu firm jest także poziom rozwoju danego regionu oraz jego perspektywy. Najlepszym dowodem na to są centra logistyczne w Europie. Już pod koniec poprzedniego wieku powstawały one w Niemczech czy we Włoszech. Dziś oba te kraje, a zwłaszcza ich przemysłowe regiony odgrywają ogromną rolę w logistyce Starego Kontynentu. Powstawanie takich obiektów przyspieszył rozwój Unii Europejskiej, w wyniku którego nowe centra (także morskie) zaczęły pojawiać się na terenie całej Wspólnoty.

Centra logistyczne w Polsce to właśnie jeden z efektów rozszerzenia Unii Europejskiej. Za lokalizowaniem tego typu infrastruktury nad Wisłą przemawia zarówno dostęp do morza, jak i centralna lokalizacja na mapie kontynentu. Na przestrzeni ostatnich dekad nasz kraj stał się istotnym elementem europejskiej logistyki magazynowej.

Jakie usługi są oferowane przez firmy posiadające centrum logistyczne i jak nawiązać z nimi współpracę?

Na współpracę z profesjonalnymi centrami logistycznymi często decydują się właściciele sklepów internetowych. Wybierają oni wówczas firmy specjalizujące się w e-commerce i świadczące takie usługi jak przyjmowanie, składowanie i wysyłka towarów. System magazynowy obejmuje także kompletację zamówień i zarządzanie zapasami.

Aby nawiązać współpracę z takim operatorem, należy zainteresować się usługą cross-docking lub fulfilment. Jedną z doświadczonych firm logistycznych jest na przykład M.B.B. Logistics, który może pomóc Ci w rozwoju Twojego biznesu!