Najlepszą uczelnią niezmiennie okazuje się amerykański Harvard. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Stanford. Trzecie miejsce zajął MIT - Massachusetts Institute of Technology. Z trzeciej pozycji na czwartą spadł brytyjski Uniwersytet Cambridge.

Ranking tworzony jest w oparciu o sześć wskaźników. Pod uwagę bierze się między innymi liczbę absolwentów i pracowników, którzy otrzymali Nagrody Nobla i Medale Fields'a, liczbę cytowanych badaczy, liczbę artykułów opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach.